Technikum Elektryczne

Lokalizacja

województwo: zachodniopomorskie
powiat: Powiat m. Szczecin
gmina: M. Szczecin
miejscowość: Szczecin

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły: im. prof. M. T. Hubera
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum Elektryczne
Racibora 60/61
71-631 Szczecin
Poczta: Szczecin
telefon: 0914226481
fax: 0914227877
strona internetowa: www.tme.szczecin.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum Elektryczne (Szczecin), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: zachodniopomorskie
powiat:
gmina: